لیست همراهان

هر صفحه همراه از چهار بخش تشکیل شده 

یادداشت مدیرعامل 

جالش‌های معرفی شده توسط برند

متخصصان همراه 

موارد داده شده توسط برند برای شرکت‌کنندگان فینوهک

به منظور دریافت یادآور پیش از هر کارگاه، دریافت لینک ویدئوی ضبط شده کارگاه‌ها و سایر اطلاع‌رسانی‌های مربوطه پیشنهاد می‌کنیم حتما عضو گروه واتس‌اپی فینوهک شوید: