این کارگاه‌ها به پشتوانه شبکه متخصصان فینووا برگزار میشن و با حمایت فینووا و تکنوتجارت برای همه علاقمندان و تیم‌ها رایگان هستن.