تیم‌سازی آنلاین در فضای دیسکورد صورت میگیره و چنل‌های متنوعی برای تیم‌سازی وجود داره. تیم‌سازی حضوری هم زمانش در دیسکورد اعلام میشه.