برای شرکت در فینوهک باید تیم باشیم؟

شرکت در فینوهک هم به صورت تیمی و هم فردی امکان پذیره. رویداد تیم‌سازی در فینوهک وجود داره که تیم‌ها می‌تونن تیمشون رو تکمیل کنن و افراد هم می‌تونن با بقیه شرکت کننده‌ها تیم بشن.