فینوهک در سه خط
فینوهک رویدادی دوماهه‌اس که هر ثبت‌نام‌کننده با شرکت در کارگاه و دریافت مشاوره با چالشهای روز فینتک و مورد دلخواه سرمایه گذار آشنا میشه و میتونه با سایر شرکت کننده‌ها تیم بسازه و با چالشی گلاویز بشه. آخر فینوهک یه رویداد سه روزه‌اس که تیمهای منتخب اون از صندوق سرمایه گذاری فینووا سرمایه دریافت میکنن.

منتورها