سعید قدوسی‌نژاد

سعید قدوسی‌نژاد

مدیرعامل فینوتک

یادداشت مدیرعامل

چالش‌های پیشنهادی فینوتک

داشبورد یکپارچه عملکرد و اطلاعات مشتری

بحث مدیریت مالی شخصی و ثبت درآمد و هزینه‌های فردی از اهمیت بالایی برخوردار است. راهکاری برای تجمیع و مدیریت یک جا حساب‌ها وجود ندارد.

استفاده از چت‌بات برای پشتیبانی و برقراری ارتباط با مشتریان

رشد ۵ سال اخیر استفاده از خدمات مالی از سمت کاربران نیاز به پشتیبانی کارا و اثربخش از کاربران را به وجود آورده است.

اعتبارسنجی مشتریان بر اساس رفتار مالی آن‌ها

نیاز کاربران به دریافت اعتبار و تسهیلات از یک سو و اعتبار سنجی بانک‌ها برای تعیین میزان ریسک اعطای تهسیلات و اعتبار دو سمت سیستم اعتبار سنجی است. بهترین نوع اعتبارسنجی براساس رفتارمالی است. 

متخصصان فینوتک همراه فینوهک

b3b880b6-9f96-4fc9-af7d-1d3d09c2d0ae
الینا ملکان مدیر محصول فینوتک
e36d5515-388a-43ae-a8d3-64372d59dbda
سعید سازگاری معاون بازاریابی و فروش فینوتک
مریم نجفی
شهاب مولودی

کمک فینوتک به تیمهای حاضر در فینوهک

ارائه داده

ارائه داده‌های لازم برای بهبودِ یادگیری راه‌حل (مانند درخت دانش و غیره)

ارائه بستری برای تست راه‌حل
همراهی متخصصان

مدیران محصول و فنی از همراه‌کارت در پروسه منتورینگ و همینطور در رویداد سه روزه پایانی حاضر خواهند بود.

یک چالش بردار و با سرمایه‌گذار دست بده