زمان بندی و ثبت روند رویداد فینوهک
این تقویم هرهفته آپدیت می‌شود

تایملاین فینوهک

رویداد افتتاحیه

  • هشت مرداد ساعت ده صبح

 با حضور :

  • مریم نجفی مدیرعامل فینووا
  • حمید علیمحمدی مدیرعامل تکنوتجارت
  • فرشید اردوانی معاون بازاریابی و عملیات ارتباط فردا
  • کاوه رعدی مدیرعامل همراه کارت
  • سعید قدوسی نژاد مدیرعامل فینوتک
لینک مفید
هشت مرداد ساعت ده صبح
هفته اول شهریور

هشت کارگاه

  • هفته اول شهریور

لیست کارگاه 

لینک مفید

تیم‌سازی

  • از هشت مرداد تا پانزده مهر

با وجود دیسکورد فینوهک همیشه میتونین با بقیه ارتباط بگیرین.

لینک مفید
از هشت مرداد تا پانزده مهر
هفته دوم شهریور

منتورینگ

  • هفته دوم شهریور

ارتباط با یازده منتور متخصص در حوزه فینتک 

لینک مفید

رویداد حضوری

  • هفته دوم مهرماه

رویداد متمرکز حضوری 

لینک مفید
هفته دوم مهرماه