پاساژی از کارگاهای کاربردی فینتکی
همه کارگاه‌ها آنلاین برگزار میشن (به حز کارگاه تیم‌سازی)

پاساژی از کارگاه‌های کاربردی فینتکی (کارگاه‌ها به مرور تکمیل می‌شوند)

ویدیو همه کارگاه‌های فینوهک

به منظور دریافت یادآور پیش از هر کارگاه، دریافت لینک ویدئوی ضبط شده کارگاه‌ها و سایر اطلاع‌رسانی‌های مربوطه پیشنهاد می‌کنیم حتما عضو گروه واتس‌اپی فینوهک شوید: