بیمه رفتار محور خودرو مبتنی بر موبایل راننده

بحث بیمه های رفتار محور امروزه یکی از موضوعات پر اهمیت در فضای اینشورتک در دنیاست. تا به حال حق بیمه های خودرو همگی بر اساس سوابق خودرو تعیین می شدند. بیمه رفتار محور کمک میکند شرکت های بیمه بتوانند نرخ منصفانه بر اساس رفتار راننده ارائه دهند.

موارد مهم این چالش

مسئله‌ای که باید در این چالش حل بشه

استخراج داده های مربوط با رفتار راننده از روی موبایل راننده

نمره دهی به رفتار راننده جهت دریافت تخفیف

شاخص‌های MVP برای حل این چالش

استخراج داده های مربوط به سرعت و شتاب افراد از روی موبایل

تطبیق سرعت راننده با سرعت مجاز در لوکیشن 

ارائه سیستم تخفیف بر اساس نمره دهی به عملکرد

سوال و جواب

سیوال و جواب بیشتر در کارگاه یا از منتور مربوطه

مدل‌های درآمدی متداول در این چالش

کارمزد فروش بیمه نامه

FAAS

اشتراک

برای حل این چالش چه کمکی میشه؟

منتور باسابقه در صنعت بیمه همراه شماس

این محصول نیاز کجا رو رفع میکنه؟

شرکت بیمه 

بیمه‌کنندگان اتومبیل

یک چالش بردار و با سرمایه گذار دست بده