بیمه ریسک حمله‌های سایبری​

بیمه ریسک حمله‌های سایبری

همه ما روزانه در معرض هزاران حمله سایبری قرار داریم. وقتی در مورد شرکت ها و اطلاعات مربوط به آنها صحبت میکنیم این حملات می تواند منجر به بروز خسارات سخت افزاری و نرم افزاری زیادی گردد. بیمه سایبری در زمان بروز چنین خساراتی، با ارزیابی میزان خسارت بخشی از خسارت وارده را جبران می کند. این بیمه تا به حال در ایران به فروش نرفته و علت آن نبود دانش کافی و قوانین لازم برای اجرای آن بوده است.

موارد مهم این چالش

مسئله‌ای که باید در این چالش حل بشه؟

ارزش گذاری روی انواع داده (مالی، اطلاعات شخصی، محرمانه و …)

رتبه بندی امنیت شبکه ها و سوئیچ های موجود در کشور

نحوه اثبات بروز یک حمله سایبری

شاخص‌های MVP درباره این چالش

استخراج مکانیزم ارزش گذاری حداقل یک نوع داده

تعیین پروتکل تعیین رتبه بندی شبکه حداقل بر اساس 3 پارامتر مهم

سوال و جواب

سوال و جواب بیشتر در کارگاه یا از منتور مربوطه

مدل‌های درآمدی متداول در مورد این چالش

پیمانکاری 

لایسنس 

کارشناسی خسارت

کارمزد فروش بیمه نامه

ابزارهایی که در اختیارتون قرار می‌گیره

منتور بیمه

منتور امنیت شبکه

سورس کتاب های منتشر شده

این محصول نیاز چه گروهی را رفع می‌کنه؟

شرکت بیمه

بیمه گذارانی که دیتای با ارزش دارند

یک چالش بردار و با سرمایه گذار دست بده