یک چالش بردار و با سرمایه‌گذار دست بده

توسعه سیستم‌های کاربردی بر روی پوزهای اندرویدی

پوزها یکی از پرکاربردی‌ترین ابزارهای فیزیکی در بحث پرداخت خرد هستند. با توسعه برنامه روی پوزهای اندرویدی میشه کارایی بیشتری از این ابزار انتظار داشت.

موارد مهم این چالش

مشتری اول

ارتباط فردا ارائه دهنده این چالشه و خودش هم اولین مشتری این چالشه. 

دستاورد حل این چالش

توسعه کاربرد دستگاهای پوز دستاورد حل این چالشه. باید بدونین که در دنیا دور این چالش کسب و کارهای بزرگی جمع شده. 

کسب و کارهای نمونه

مقالات پیشنهادی برای شروع​

سوال و جواب در مورد این چالش

آیا این چالش منتور داره؟

بله. این مسائل این جالش از طرف منتورهای مجموعه ارتباط فردا پاسخ داده میشه.

یک چالش بردار و با سرمایه گذار دست بده