متاورس
چالشی از سمت تکنوتجارت

در مورد این چالش

تعاملات دیجیتالی به یک عنصر لاینفک زندگی تبدیل شده و تکنولوژی های جدید روز به روز در حال دگرگون کردن سبک زندگی گذشته و خلق مفاهیم جدید هستن. یکی از این تکنولوژی های جدید و نوظهور که توجهات زیادی رو هم جلب کرده، متاورس (Metaverse) است. متاورس یک تکنولوژی واقعیت مجازی جهت پیوند جهان فیزیکی با زندگی دیجیتال و نسل بعدی اینترنت هست.

موارد مهم این چالش

متاورس و واقعیت مجازی به توصیف بسیاری از صاحب نظران حوزه فناوری‌های دیجیتال، جانشین اینترنت امروزی خواهد شد. 

واقعیت مجازی که چندین سال است که مطرح شده، اما  پیشرفت تکنولوژی در واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) در چند سال اخیر پررنگ شده است

سوال و جواب

سوالات بیشتر را در کارگاه مربوطه بپرسین

آورده‌های تکنوتجارت در این چالش

برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با این حوزه

منتورینگ فنی 

منتورینگ کسب و کاری

سرمایه‌گذاری

تامین زیر ساخت ها

تجاری سازی

در این چالش به چه سوالهایی باید پاسخ داده شود؟(mvp قرار است چه نیازی را پاسخ دهد؟)

ارائه ایده و محصول اولیه برای خدمات متفاوت و متنوع در بستر متاورس

حداقل دانش فنی مورد نیاز برای درگیر با این چالش چیست ؟

تسلط به مفاهیم VR و AR

آشنائی با بلاکچین

یک چالش بردار و با سرمایه گذار دست بده